Stavební pravidla RG-65 open

Jde o otevřenou konstrukci, kde je povoleno vše co není přesně dáno

 

Stavební délka trupu "přes všechno"   ..... 650 mm + 5 mm pružný nárazník na přídi

Plocha plachet .....................................  max 0,225 m 2

Pohon  ................................................  pouze plachtami

Výška stěžně nad palubou ....................  max 1100 mm

 

Trup

pouze jeden

délka trupu je daná 650 mm + 5 mm na nárazník

zaoblení na trupu pod ryskou ponoru může být max 3 mm

na špici trupu musí být pružný nárazník 5 mm silný

Plachty

v pozici zcela přitaženo nesmí žádná část oplachtění přesahovat obrys trupu

jsou povoleny pouze 2 plachty - kosatka, vratiplachta

musí být zhotoveny tak a z takového materiálu, aby je bylo možno stočit do trubičky průměru 30 mm.

pro závod je povolena sada 3 plachet " A, B, C"

stěžeň a ráhna

nesmí mít větší průměr než 12 mm, mohou být profilované, ale nesmí překročit pomyslnou kružnici o průměru 12 mm

 

Během závodu se nesmí měnit kýl,závaží a  kormidlo

Na plachtách musí být stanovená imatrikulace.

 

 

Všechny lodě postavené podle těchto pravidel jsou oprávněny ke startu na regatě RG-65 open